Visie

Foto: Esther Bouw

Bureau Retteketet werkt vanuit het systeem van  KWEET ‘T AL.

  • Kunst : verkregen vaardigheid in het een of ander.
  • Wetenschap :  het geheel van kennis en de manieren om die te verwerven.
  • Ervaring : dat wat iem. ervaren heeft en, of gaat ervaren.
  • Engineering : bouwen, in elkaar zetten, construeren samenstellen.
  • Technologie : de leer van de bewerkingen van grondstoffen en mechanische hulpmiddelen.
  • Transmissie : het overbrengen van kracht en beweging in de breedste zin van het woord.
  • Aandacht : oplettendheid en belangstelling voor jezelf je werk en anderen.
  • Lol : plezier, pret; => (v)aardigheid.

Heb je vragen, advies of tips nodig aarzel dan niet om contact op te nemen met Bureau Retteketet ; jij bent helemaal zelf aan zet!